podfond

Domus

 CZK

Objem majetku podfondu

 / 0

Počet ziskových a ztrátových měsíců

Počet investorů

,44 %

Výnos PIA od založení

Aktualizováno k datu: 29. 2. 2024

Investiční strategie

Investorům přinášíme stabilní výnos

 • Atraktivní výnos a vyšší míra diverzifikace portfolia
 • Profesionální správa majetku investiční společností
 • Osvobození výnosu pro investora od daně z příjmů fyzických osob při dodržení alespoň tříletého investičního horizontu
 • Po splnění zákonných podmínek jen 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou
 • Investování pod dohledem České národní banky

PODFOND DOMUS

PODFOND DOMUS

DOMUS zhodnocuje finanční prostředky investorů prostřednictvím přímých a nepřímých investic do nemovitostí a také do pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Podfond tak v sobě kombinuje expozici vůči realitnímu trhu s možností realizovat výnosy pro investory jiným způsobem, než je běžný nákup a pronájem.

POHLEDÁVKY

POHLEDÁVKY

Pohledávky, do nichž podfond DOMUS investuje, jsou vždy zajištěné nemovitostí. Podfond při realizaci vymožení pohledávky uplatňuje rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti vedoucích osob podfondu, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky či k uzavření restrukturalizační hodnoty s dlužníkem.

NEMOVITOSTI

NEMOVITOSTI

Akvizice nemovitostí, jež se z rozličných důvodů nachází mimo běžný realitní trh. Jedná se o srozumitelnou a stabilní složku portfolia s atraktivním výnosem a dlouhodobým růstovým potenciálem.

DOMUS PŘÍLEŽITOSTI

DOMUS PŘÍLEŽITOSTI

Součástí portfolia podfondu DOMUS jsou také oportunistické nemovitostní příležitosti - jedná se například o výkupy podílů na nemovitostech s cílem dosáhnout jejich scelení či oportunistické nákupy nemovitostí. Roční cílený výnos pro fond činí u takovýchto příležitostí 15 a více procent.


Vývoj hodnoty prémiové investiční akcie (PRIA)

Důvody pro investování do podfondu DOMUS

 • Podfond DOMUS přináší investorům dlouhodobě zajímavý výnos, a to nejen v době hospodářského růstu, ale i při propadu ekonomiky do recese. Například za covidový rok 2020 zajistil DOMUS držitelům prémiových investičních akcií PRIA zhodnocení prostředků o 10,89 %. Od založení podfondu v roce 2017, byl DOMUS ziskový v každém jednotlivém měsíci. Fond tak nevykázal jediný ztrátový měsíc, a to ve všech akciových třídách.

 • Jsme specialisté na insolvenční řízení a pohledávky. Úzké zaměření na trh s vymáháním zajištěných pohledávek a výkupem nemovitostí z insolvenčních řízení a dražeb dělá podfond DOMUS v rámci ČR jedinečným. Investoři tak mohou díky podfondu participovat na výnosech z tohoto trhu, aniž by se museli osobně angažovat. Výhodou Fondu je také možnost využít synergií mezi podfondy DOMUS a AGUILA.

 • Mezi zakladateli podfondu DOMUS jsou profesionálové s bohatými zkušenostmi z oblastí nemovitostí, pohledávek a s fungováním insolvenčního procesu. I díky těmto profesním zkušenostem jsme navázali dlouhodobé vztahy s předními realitními kancelářemi, dražebníky, znalci z oboru oceňování nemovitostí a vybranými exekutory, insolvenčními správci i advokáty. Právě taková partnerství nám pomáhají spravovat portfolia pohledávek a nemovitostí efektivně a ve prospěch našich investorů.

 • Fond spravuje prostřednictvím svých dvou podfondů majetek ve výši přesahující 750 milionů korun. Na podfond DOMUS připadá z celkové částky 450 milionů korun a objem spravovaných prostředků neustále roste.

 • Svému projektu a jeho strategii naprosto důvěřujeme. Proto jako zakladatelé podfondu investujeme a zhodnocujeme svoje vlastní peníze společně s těmi Vašimi!

 • Naši klienti - investoři jsou vždy na prvním místě. Výnos až do úrovně 5 % p.a. je tak určen v plné výši pouze jim. My máme nárok na odměnu až z části výnosu přesahující tuto hranici.

Základní údaje

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS
Zaměření podfondu a investiční strategie Investice do pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti a přímé investice do nemovitostí.
Cílový výnos podfondu 7 % + p.a. u prémiových investičních akcií (PRIA) pro investory. 8 % + p.a. u investičních akcií A (IAA).
Pro koho je podfond určen Podfond DOMUS je vhodný pro střednědobé kvalifikované investory, kteří hledají investici s atraktivním výnosem a nízkou korelací s vývojem ekonomiky a kapitálových trhů.
Auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Realizace výnosů Formou odkupu investičních akcií podfondu DOMUS.
Zdanění investorů - fyzických osob 0 % při odkupu po alespoň 3 letech, jinak 15 %.
Doba trvání podfondu Na dobu neurčitou.
Minimální investice klienta 1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a) až h) a písm. i) bod 2 ZISIF), jinak 125 000 €.
Investiční akcie Prémiové investiční akcie (PRIA). - úpis možný do 31.10.2022
Investiční akcie A (IAA)
Investiční horizont klienta Střednědobý, nejméně 3 roky.
Vstupní poplatek Maximálně 4 %.
Výstupní poplatek 0 %.
Frekvence úpisu investičních akcií Měsíčně.
Frekvence odkupů investičních akcií Měsíčně.*
*) Vypořádání odkupů do 6 kalendářních měsíců, pokud hodnota všech odkupů v posledních 3 kalendářních měsících nepřesahuje 10 % fondového kapitálu podfondu. Do 9 kalendářních měsíců, pokud hodnota všech odkupů v posledních 3 kalendářních měsících přesahuje 10 % fondového kapitálu podfondu.

Zakladatelé fondu

Ing. Vojtěch Fiala

Ing. Vojtěch Fiala

Na finančním trhu působí od roku 2007, přičemž se specializuje zejména na oblast investičních fondů, pojištění a risk managementu. Kromě dlouhodobé práce pro klienty na poli ekonomického a investičního poradenství odpovídal díky svým znalostem a manažerským schopnostem v několika finančních společnostech za nastavování klíčových procesů. Vedle působení ve fondu Českomoravský fond SICAV, a.s., je také spoluzakladatelem úspěšné finanční a investiční skupiny CLEVERTY.

Ing. Pavel Jíša

Ing. Pavel Jíša

S více než 10 lety praxe na finančním trhu v ČR patří k průkopníkům služby placeného investičního poradenství. Během své profesní dráhy si na trhu vybudoval velmi dobré renomé, díky kterému jeho služeb využívají institucionální a top afluentní individuální investoři. Je spoluzakladatelem české finanční a investiční skupiny CLEVERTY a kromě svého působení ve fondu Českomoravský fond SICAV, a.s., je rovněž spolumajitelem úvěrové společnosti FINEMO, jež se zaměřuje na poskytování reverzních hypoték.

Mgr. Petr Zapletal

Mgr. Petr Zapletal

Vystudoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a ve své následné právnické praxi získával cenné zkušenosti nejdříve v advokacii. Později se začal specializovat na oblast řešení úpadkových situací právnických i fyzických osob v insolvenčních a exekučních řízeních. Kromě práva a investování se aktivně zajímá také o nové technologie ve finančním sektoru. Je původním zakladatelem Českomoravského fondu SICAV, a.s., než pro společný projekt získal i kolegy Pavla Jíšu a Vojtěcha Fialu.

Chcete investovat?

Napište nám a domluvíme si schůzku.

Napište nám

Adresa:

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Slezská 2127/13
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Telefon:

+420 221 001 290

Datová schránka:

kdfrqpf

IČ: 06409768
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22818

Nechte nám na vás kontakt:

My se vám ozveme zpět

Prosím vyplňte Vaše jméno.
Zdá se v pořádku!
Prosím vyplňte E-mail.
Prosím vyplňte předmět.
Je třeba vyjádřit souhlas.