podfond

Aguila

 CZK

Objem majetku podfondu

 / 0

Počet ziskových a ztrátových měsíců

Počet investorů

,20 %

Výnos od založení

Aktualizováno k datu: 31. 3. 2024

Investiční strategie

 • Atraktivní výnos a vyšší míra diverzifikace portfolia
 • Profesionální správa majetku investiční společností
 • Osvobození výnosu pro investora od daně z příjmů fyzických osob při dodržení alespoň tříletého investičního horizontu
 • Po splnění zákonných podmínek jen 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou
 • Investování pod dohledem České národní banky

ZAJIŠTĚNÉ ÚVĚRY PRÁVNICKÝM OSOBÁM

ZAJIŠTĚNÉ ÚVĚRY PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podfond AGUILA zhodnocuje prostředky investorů formou poskytování syndikovaných úvěrů právnickým osobám. Úvěry jsou vždy zajištěné nemovitostmi.

VÝNOS NAVÁZÁN NA ÚROKOVOU SAZBU ČNB

VÝNOS NAVÁZÁN NA ÚROKOVOU SAZBU ČNB

Úrokové sazby poskytovaných úvěrů a tedy i výnos pro investory jsou navázány na úrokové sazby ČNB. Čím vyšší sazba ČNB, tím vyšší výnos pro investory.

LTV 70 %

LTV 70 %

Úvěry poskytujeme maximálně do výše 70 % hodnoty nemovitosti, jež slouží jako zajištění. Odhad ceny nemovitosti zpracovává externí znalecká kancelář.

3 ROKY

3 ROKY

Úvěry poskytujeme na období 3 let. Tříletý je také časový test, po jehož splnění jsou výnosy investorů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.


Vývoj hodnoty investiční akcie A

Důvody pro investování do podfondu AGUILA

 • Podfond AGUILA dosáhl za čtyři roky od svého založení v červnu 2019 celkového zhodnocení 29,15 % (k 31. 12. 2023). Navzdory propadu ekonomiky do recese v důsledku koronavirové pandemie byl podfond ziskový v každém jednotlivém měsíci své existence a prokázal tak svou nízkou závislost na vývoji hospodářského cyklu.

 • Využíváme synergického efektu podfondu AGUILA a podfondu DOMUS. Transakce a smluvní dokumentace s úvěrováním jsou nastaveny tak, aby umožnily efektivní způsob realizace, a to i v krajním případě nesplácení úvěrů. V případě nesplácení úvěru poskytnutého podfondem AGUILA jsme připraveni na možnost prodeje pohledávky do podfondu DOMUS, jenž se na tento typ aktiv specializuje.

 • Podfond AGUILA je vyústěním více než desetiletých zkušeností jeho zakladatelů s investičním poradenstvím pro privátní klientelu. Podfond řídí lidé, kteří za svoji profesní kariéru zprostředkovali klientům investice v souhrnné výši tří miliard korun.

 • Fond spravuje prostřednictvím svých dvou podfondů majetek ve výši přesahující 750 milionů korun. Na podfond AGUILA připadá z celkové částky téměř 300 milionů korun a objem spravovaných prostředků neustále roste.

 • O své strategii jsme skálopevně přesvědčeni. Proto jako zakladatelé podfondu investujeme a zhodnocujeme svoje vlastní peníze společně s těmi Vašimi!

 • Naši klienti - investoři jsou vždy na prvním místě. Výnos až do úrovně 7 % p.a. je tak určen v plné výši pouze jim. My máme nárok na odměnu až z části výnosu přesahující tuto hranici.

Základní údaje

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA
Zaměření podfondu a investiční strategie Investice formou zajištěných úvěrů.
Cílový výnos podfondu 8 % p. a. u investičních akcií A určených pro externí investory podfondu AGUILA.
Pro koho je podfond určen Podfond AGUILA je vhodný pro střednědobé kvalifikované investory, kteří hledají investici s atraktivním výnosem a nízkou korelací s vývojem ekonomiky a kapitálových trhů.
Auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Realizace výnosů Formou odkupu investičních akcií podfondu AGUILA.
Zdanění investorů - fyzických osob 0 % při odkupu po alespoň 3 letech, jinak 15 %.
Doba trvání podfondu Na dobu neurčitou.
Minimální investice klienta 1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a) až h) a písm. i) bod 2 ZISIF), jinak 125 000 €.
Investiční akcie pro investory Investiční akcie A (IAA).
Investiční horizont klienta Střednědobý, nejméně 3 roky.
Vstupní poplatek Maximálně 4 %.
Výstupní poplatek 0 %. (při dodržení alespoň tříletého investičního horizontu), 5% do tří let.
Frekvence úpisu investičních akcií Měsíčně.
Frekvence odkupů investičních akcií Měsíčně.

Zakladatelé fondu

Ing. Vojtěch Fiala

Ing. Vojtěch Fiala

Na finančním trhu působí od roku 2007, přičemž se specializuje zejména na oblast investičních fondů, pojištění a risk managementu. Kromě dlouhodobé práce pro klienty na poli ekonomického a investičního poradenství odpovídal díky svým znalostem a manažerským schopnostem v několika finančních společnostech za nastavování klíčových procesů. Vedle působení ve fondu Českomoravský fond SICAV, a.s., je také spoluzakladatelem úspěšné finanční a investiční skupiny CLEVERTY.

Ing. Pavel Jíša

Ing. Pavel Jíša

S více než 10 lety praxe na finančním trhu v ČR patří k průkopníkům služby placeného investičního poradenství. Během své profesní dráhy si na trhu vybudoval velmi dobré renomé, díky kterému jeho služeb využívají institucionální a top afluentní individuální investoři. Je spoluzakladatelem české finanční a investiční skupiny CLEVERTY a kromě svého působení ve fondu Českomoravský fond SICAV, a.s., je rovněž spolumajitelem úvěrové společnosti FINEMO, jež se zaměřuje na poskytování reverzních hypoték.

Mgr. Petr Zapletal

Mgr. Petr Zapletal

Vystudoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a ve své následné právnické praxi získával cenné zkušenosti nejdříve v advokacii. Později se začal specializovat na oblast řešení úpadkových situací právnických i fyzických osob v insolvenčních a exekučních řízeních. Kromě práva a investování se aktivně zajímá také o nové technologie ve finančním sektoru. Je původním zakladatelem Českomoravského fondu SICAV, a.s., než pro společný projekt získal i kolegy Pavla Jíšu a Vojtěcha Fialu.

Chcete investovat?

Napište nám a domluvíme si schůzku.

Napište nám

Adresa:

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Slezská 2127/13
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Telefon:

+420 221 001 290

Datová schránka:

kdfrqpf

IČ: 06409768
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22818

Nechte nám na vás kontakt:

My se vám ozveme zpět

Prosím vyplňte Vaše jméno.
Zdá se v pořádku!
Prosím vyplňte E-mail.
Prosím vyplňte předmět.
Je třeba vyjádřit souhlas.